Zwierzęta w kulturze i wychowaniu

Plakat

W dniach 24-25 października w ramach konferencji zaoferowaliśmy interesujące obrady, spotkania i wydarzenia. Szczegółowy program zawarty jest w załączniku. Zapraszamy także do obejrzenia
galerii fotograficznej