Zobaczyć Niewidzialne

[current-page:title] - obraz

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w 2 Tyflokonferencji „Zobaczyć Niewidzialne”, która odbędzie się 14 listopada 2017r. w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (ul. Bielska 62). Podczas  konferencji pragniemy pochylić się nad tematyką dysfunkcji wzroku w tym nad jej aspektami medycznymi, rehabilitacyjnymi, społecznymi,  edukacyjnymi  psychologicznymi . Celem konferencji jest interdyscyplinarne spojrzenie na tematykę wsparcia osób z dysfunkcją wzroku. Proponujemy  zgłaszanie tematów w następujących obszarach, które przy odpowiedniej liczbie zgłoszeń będą stanowiły podział na sekcje:

  1. Wsparcie dziecka słabowidzącego
  2. Wsparcie dziecka niewidomego i ociemniałego
  3. Wsparcie dorosłych osób słabowidzących 
  4. Wsparcie dorosłych osób niewidomych i słabowidzących

 
Koszt udziału czynnego wynosi 85 zł natomiast przy uczestnictwie biernym 40 zł. (Dla studentów i osób z niepełnosprawnością  czynny 70, bierny 30)
Zgłoszenia należy przesyłać do 17 października 2017r. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się mailowo (joanna.kapias@onet.pl) lub telefonicznie (510-691-391)
Organizatorami wydarzenia są Zakład Pedagogiki Specjalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji  w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks”
Współorganizatorzy i partnerzy:
Koło Naukowe Pedagogów
Polski Związek Niewidomych koło w Cieszynie
Patron Medialny portal ox.pl