Wyluzujmy. Kościół Latającego Potwora Spaghetti w Polsce

Kościół Latającego Potwora Spaghetti w Polsce

Koło Naukowe Etnologów serdecznie zaprasza na spotkanie z mgr Olgą Purchlą, doktorantką IEiAK UJ, na którym opowie ona o swojej pracy magisterskiej dotyczącej pastafarianizmu w Polsce.

Autorka o swojej pracy:

W pracy Wyluzujmy. Kościół Latającego Potwora Spaghetti w Polsce  – analiza antropologiczna, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Barańskiego podjęłam się próby usystematyzowania wiedzy na temat zjawiska pastafarianizmu oraz jego wpływu na kształtowanie się życia społeczno-kulturowego w Polsce. Kościół Latającego Potwora Spaghetti (The Church of the Flying Spaghetti Monster) jest importem amerykańskim i został zainicjowany jako forma sprzeciwu wobec wkraczania religii w sferę naukowości, stając się szybko międzynarodowym fenomenem. Podstawą dla powstania pracy były badania terenowe, opierające się na przeprowadzeniu obserwacji uczestniczącej oraz 23 wywiadów z osobami identyfikującymi się z Kościołem Latającego Potwora Spaghetti w Polsce. Do opisu zjawiska wykorzystane zostały kategorie badawcze z zakresu badań nad Internetem, humorologią, karnawalizacją oraz sposobami organizacji życia wspólnotowego.
 
Spotkanie to odbędzie się 23 maja 2018 r. o godz. 13.00 w sali 09.
 
Serdecznie zapraszamy.