Wykłady o Afryce prof. Petra Skalnika

wykład 2

W dniach 27-28 marca 2017 r.  Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ gościł znanego czeskiego afrykanistę Petra Skalnika, który przedstawił cykl wykładów poświęconych współczesnym aspektom kultury politycznej Afryki (Zagadnienia kultury poltycznej AfrykiNew Indirect Rule of Ciefs as Watchdohs of Demokracy in Postcolonial Africa) oraz dokonał promocji książki zredagowanej wspólnie z Marcinem Brockim pt. Anthropology as Social Critique. Its Public Role in the Globalized World).

Galeria

wykład 1wykład 1wykład 1wykład 2wykład 2wykład 2[current-page:title] - obrazwykład 2wykład 2wykład 2wykład 2