Wykłady i warsztaty

ZAPROSZENIE DLA STUDENTÓW

studiów podyplomowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,

studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ze specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna

13.01.2018                                                                                           

Wykłady i warsztaty

nt.

1.            Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej (godz. 9.00 do 11.00, sala 019)

2.            Metody i formy pracy w edukacji wczesnoszkolnej (godz. 12.00-14.00, sala 22)