Warsztaty dla studentów etnologii - "Postindustrialny Śląsk"

Postindustrialny Śląsk - obraz

Warsztaty rozpoczęły się 29 lutego od zwiedzania Kopalni Pniówek w Pawłowicach.
Po krótkim szkoleniu BHP, przebraniu się w odpowiednią (antystatyczną) odzież i wyposażeniu we wszystkie niezbędne pod ziemią urządzenia (m.in. lampę i aparat tlenowy) – studenci wraz z opiekunami zjechali do wyrobiska na poziom 830 m.  
Po „szychcie” odbyło się spotkanie z ekspertem, który przedstawi najważniejsze aspekty funkcjonowania kopalni, w tym głównie te związane z kwestiami społecznymi i ekologicznymi. Rolę eksperta zajął Michał Szypuła – kierownik Działu Przygotowania Produkcji, Inwestycji i Rozwoju Kopalni pod Ziemią w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. – KWK „Pniówek”. Towarzyszył mu Piotr Graboń – kierownik Działu BHP i Szkoleń.
Właściwie prowadzony proces rewitalizacji obejmuje nie tylko odnowienie przestrzeni, ale przede wszystkim działania na rzecz społeczności lokalnej. 2 marca studenci uczestniczyli w wykładzie na temat współpracy pomiędzy instytucją kultury – Muzeum Śląskim, a mieszkańcami Bogucic. Prezentację prowadził Adam Kowalski, zastępca dyrektora Muzeum Śląskiego, który wskazywał na dobre praktyki w zakresie rewitalizacji społecznej. 
Z kolei w czwartek 3 marca rozpoczęły się dwudniowe zajęcia. Goszczono w Filii nr 2 Miejskiego Domu Kultury w Katowicach, który znajduje się na terenie dzielnicy Giszowiec. Natalia Jakóbiec reprezentująca Wzorro Design i Lubomira Trojan – menager i project coordinator z Zamku Cieszyn opowiedziały o Szlaku Zabytków Techniki, przedstawiły założenia metody design thinking, która pomaga zrozumieć zmieniające się potrzeby odbiorców różnych usług i okazuje się skutecznym narzędziem w procesach rewitalizacyjnych. Studenci wraz z opiekunami zwiedzili galerię obrazów Edwarda Gawlika, poznali historię oraz aktualne problemy i wyzwania społeczności lokalnej Giszowca, a następnie w kilkuosobowych grupach wyruszyli w teren. Celem dwugodzinnego zwiadu terenowego były rozmowy z mieszkańcami Giszowca. Zebrane wypowiedzi napotkanych osób, obejmujące ich doświadczenai i potrzeby, wykorzystane zostały w dalszej pracy warsztatowej.
 

Galeria