Stypendia Ministra 2015/2016

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendiów ministra w roku akademickim 2015/16 można składać w Dziekanacie Wydziału w terminie do 17 września br.