Studiuj w Cieszynie

Studiuj w Cieszynie - obraz

Instytut Nauk o Edukacji w Cieszynie proponuje studia na trzech kierunkach o profilach humanistycznym i społecznym:
animacja społeczno-kulturalna, oligofrenopedagogika z arteterapią oraz pedagogika. W obrębie kierunków realizowane są innowacyjne specjalności, dostosowane do potrzeb rynku pracy. Oferta dla kandydatów na studia znajduje się tutaj: http://inoe.us.edu.pl/studia/kierunki
Studia mogą być fantastyczną przygodą. Zapraszamy do Kampusu Cieszyn, położonego niedaleko granicy polsko-czeskiej. Międzynarodowe wydarzenia kulturalne, projekty naukowe i spotkania studenckie są na stałe wpisane w koncepcję kształcenia w Cieszynie. Informacje o Kampusie Cieszyn znajdują się tutaj: http://weinoe.us.edu.pl/kampus
Zapraszamy też na stronę facebookową: https://www.facebook.com/Kampus-Cieszyn-1464578840531877/
 
Oferta edukacyjna