Koło Resocjalizacji i Socjoterapii

Koło Resocjalizacji i Socjoterapii swoją działalność rozpoczęło w 2015 roku. Wcześniej działało, jako Sekcja Resocjalizacyjna przy Kole Naukowym Pedagogów. Koło RiS w swojej działalności zrzesza studentów różnych specjalizacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. Tworzą go ludzie otwarci, z pasją i chęcią działania. Działalność Koła skupia się na tematyce resocjalizacyjnej, readaptacyjnej, socjoterapeutycznej oraz na pracy z młodzieżą trudną i niedostosowaną społecznie. Spotkania odbywają się w miłym towarzystwie, organizowane są wyjścia integracyjne oraz wspólne oglądanie filmów i dyskusje nad nimi. Członkowie Koła mają możliwość uczestniczyć w programie penitencjarnym „Rezerwa artystyczna” w Zakładzie Karnym w Cieszynie. W planach Koła jest organizowanie wyjazdów do Zakładów Karnych w innych miastach m.in. we Wrocławiu i Łące. Koło jest współorganizatorem konferencji Ogólnopolskich i Międzynarodowych o tematyce resocjalizacyjnej. Członkowie Koła biorą udział w licznych konferencjach naukowych, warsztatach i zajęciach poza uczelnią m.in. mieli możliwość współpracy z uczniami klas o profilu policyjnym, zobaczenia i zapoznania się z funkcjonowaniem Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Cieszynie, a także uczestniczyli w spotkaniach w stowarzyszeniach, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych doświadczania przemocy i bezdomności. KRiS prowadzi wiele cyklicznych akcji m.in. zbiórkę książek dla Zakładu Karnego i Domu Dziecka oraz angażuje się w przygotowanie pikniku Mundurowi Dzieciom. Przeprowadzane są warsztaty dla Członków Koła, dzięki którym mogą poszerzać wiedzę i swoje zainteresowania.

 

Opiekun KRiS: dr Ilona Fajfer-Kruczek

Przewodnicząca KRiS: Angelika Kwiatkowska

 

Kontakt

e-mail: kolo.reso.socjo@gmail.com

fb: https://www.facebook.com/kolo.reso.socjo/