Student

Każdy członek społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego posiada swoje konto użytkownika w serwisie USOSweb, dające studentom możliwość wglądu w oceny oraz uzyskane punkty ECTS, sprawdzenia przyznanych stypendiów oraz miejsca w akademiku, wprowadzenia zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej a także uzyskania informacji o numerze indywidualnego konta bankowego, na które student będzie zobowiązany wnosić ewentualne opłaty związane ze studiami. Większość Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego uruchamia elektroniczne rejestracje do grup zajęciowych, w których studenci uczestniczą za pomocą serwisu USOSweb. Pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne serwis umożliwia wprowadzenie ocen oraz sylabusów do zajęć.

USOSweb dla studenta

Dziekanat

Adres dla korespondencji

Uniwersytet Śląski, Cieszyn
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
43 - 400 Cieszyn

Telefon centrali: (+48) - 33 - 8546 103,
Fax: (+48) - 33 - 854 61 01
 

Dziekanat Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik - mgr Patrycja Dudek-Trombik – 33 8546380

e-mail - patrycja.dudek@us.edu.pl

pokój 1a

obsługa odpłatności za usługi edukacyjne

wystawianie faktur

----------------------------------------------------------------------------------


 

pokój 1

Pomoc materialna i obsługa studentów studiów

stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

Oligofrenopedagogika z arterterapią

wtorek - piątek 11.00 – 14.00

sobota 8.00 – 14.00

mgr Anna Szczypka-Rusz 33 8546374

e-mail -  anna.szczypka-rusz@us.edu.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------

pokój 1c

Pomoc materialna i obsługa studentów studiów

stacjonarnych I stopnia

I rok i II rok – Etnologia i antropologia kulturowa

III rok – Etnologia

stacjonarnych II stopnia

Etnologia i antropologia kulturowa


 

wtorek - piątek 11.00 – 14.00

Studia niestacjonarne I stopnia

I-III Pedagogika

sobota 8.00 – 14.00

mgr Jadwiga Kozakowska 33 8546376

e-mail - jadwiga.kozakowska@us.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------

pokój 2a

Pomoc materialna i obsługa studentów studiów

stacjonarnych I stopnia

I rok Pedagogika

II rok  - specj.  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

              - specj. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny

III rok  - specj.  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

               - specj. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny

stacjonarnych II stopnia

 I-II rok Pedagogika – wszystkie specjalności

wtorek - piątek 11.00 - 14.00

Marta Kochutek 33 8546377

e-mail - marta.kochutek@us.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------


 

pokój 3

Pomoc materialna i obsługa studentów studiów

stacjonarnych I stopnia

I - III rok  Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

III rok  - specj. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna  i terapia pedagogiczna

stacjonarnych II stopnia

I rok Edukacja kulturalna

wtorek - piątek 11.00 – 14.00

Studia niestacjonarne II stopnia

Pedagogika -wszystkie specjalności

sobota 8.00 – 14.00

Bożena Bujok 33 8546381

e-mail - bozena.bujok@us.edu.pl


 


 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziekanat czynny dla studentów:

od wtorku do piątku w godz. 11.00 – 14.00

w soboty w czasie zjazdów studentów niestacjonarnych   w godz. 8.00 – 14.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------


 


 

Harmonogramy studiów i praktyki studenckie:

Pokój 106

lic. Katarzyna Kazimor 33 8546 160

e-mail - katarzyna.kazimor@us.edu.pl


 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI I ROKU PIERWSZEGO STOPNIA ZINTEGROWANEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO85 KB
Microsoft Office document icon PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH PIEWSZEGO STOPNIA KIERUNKU ANIMACJA SPOŁECZNO - KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ 79 KB
Microsoft Office document icon PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW PIEWSZEGO STOPNIA KIERUNKU OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ 87 KB
Microsoft Office document icon PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI I ROKU PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚĆ PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ASYSTENTEM RODZINY136 KB
Microsoft Office document icon PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI I ROKU PIERWSZEGO STOPNIA ZINTEGROWANEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I TERAPII PEDAGOGICZNEJ73.5 KB
Microsoft Office document icon PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI I ROKU DRUGIEGO STOPNIA SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ140.5 KB
Microsoft Office document icon PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI I ROKU DRUGIEGO STOPNIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECKA82.5 KB
Microsoft Office document icon PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI I ROKU DRUGIEGO STOPNIA ZINTEGROWANEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I TERAPII PEDAGOGICZNEJ68.5 KB
Microsoft Office document icon PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI I ROKU DRUGIEGO STOPNIA ZINTEGROWANEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO74.5 KB
Microsoft Office document icon PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH PIEWSZEGO STOPNIA KIERUNKU OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ 82 KB
Microsoft Office document icon PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI II ROKU PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA Z ASYSTENTEM RODZINY133 KB
Microsoft Office document icon PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI II ROKU PIERWSZEGO STOPNIA ZINTEGROWANEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I TERAPII PEDAGOGICZNEJ67.5 KB
Microsoft Office document icon PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI II ROKU PIERWSZEGO STOPNIA ZINTEGROWANEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO68 KB
Microsoft Office document icon PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKU PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ 87.5 KB
Microsoft Office document icon PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKI I ROKU DRUGIEGO STOPNIA RESOCJALIZACJI Z EDUKACJĄ MIĘDZYKULTUROWĄ83.5 KB
Microsoft Office document icon Opinia ASKzEK66.5 KB
Microsoft Office document icon Opinia OLIGOzARTE68 KB
Microsoft Office document icon Opinia PONzARTE68 KB
Microsoft Office document icon Opinia POWzAR i POWzTP79.5 KB
Microsoft Office document icon Opinia ZEWiTP51 KB
Microsoft Office document icon Opinia ZEWiWP51.5 KB
Microsoft Office document icon Opinia RzEM67 KB
Microsoft Office document icon Opinia WPzWWRD50.5 KB
Microsoft Office document icon RAPORT - ASK z EK47 KB
Microsoft Office document icon RAPORT - Oz ARTE47.5 KB
Microsoft Office document icon RAPORT - PEDAGOGIKA49 KB
Microsoft Office document icon RAPORT - PON z ARTE47.5 KB
Plik DOKUMENTACJA PRAKTYK - ASK z EK16.81 KB
Microsoft Office document icon DZIENNIK PRAKTYK - O z ARTE105.5 KB
Microsoft Office document icon DZIENNIK PRAKTYK - PEDAGOGIKA106 KB
Microsoft Office document icon DZIENNIK PRAKTYK - PON z ARTE106 KB
Microsoft Office document icon Regulamin praktyk.doc101.5 KB
PDF icon raport.pdf189.81 KB
Microsoft Office document icon regulamin praktyk Oligo.doc101 KB
Microsoft Office document icon regulamin praktyk Animacja.doc101 KB

Aktualności

Studiuj w Cieszynie - obraz

Cieszyn wśród braci studenckiej innych ośrodków słynie w z dwóch rzeczy.

Szanowni Studenci I lat studiów wszystkich kierunków,

Spotkanie organizacyjne studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia odbędzie się 1.10.2015 roku o