Student

Każdy członek społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego posiada swoje konto użytkownika w serwisie USOSweb, dające studentom możliwość wglądu w oceny oraz uzyskane punkty ECTS, sprawdzenia przyznanych stypendiów oraz miejsca w akademiku, wprowadzenia zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej a także uzyskania informacji o numerze indywidualnego konta bankowego, na które student będzie zobowiązany wnosić ewentualne opłaty związane ze studiami. Większość Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego uruchamia elektroniczne rejestracje do grup zajęciowych, w których studenci uczestniczą za pomocą serwisu USOSweb. Pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne serwis umożliwia wprowadzenie ocen oraz sylabusów do zajęć.

USOSweb dla studenta

Adres dla korespondencji

Uniwersytet Śląski, Cieszyn
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
43 - 400 Cieszyn

Telefon centrali: (+48) - 33 - 8546 103,
Fax: (+48) - 33 - 854 61 01
 

Dziekanat Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik - mgr Patrycja Dudek-Trombik - 338546380

pokój 1a

obsługa odpłatności za usługi edukacyjne

wystawianie faktur

----------------------------------------------------------------------------------

pokój 2a

Obsługa studentów studiów stacjonarnych I stopnia

I rok     pedagogika

II rok   zintegrowana eduk. wczesnoszk. i wych. przedszk.

            pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny

III rok  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

            zintegrowana eduk.wczesnoszk. i wych. przedszk.

            doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią

Obsługa studentów studiów stacjonarnych II stopnia

wtorek - piątek      11.00  - 14.00

Obsługa studentów studiów  niestacjonarnych  I stopnia

 sobota   8.00 – 14.00

  Katarzyna Kazimor 338546378

Marta Kochutek 338546377

-----------------------------------------------------------------------------------------------

pokój 3

obsługa studentów studiów stacjonarnych I stopnia

I rok i II rok oligofrenopedagogika z arteterapią

                  animacja społeczno-kulturalna z eduk. kultur.

I  - III rok   etnologia

II - III rok   zintegr.eduk.wczesnoszk. i terapia pedagog.

                  animacja społeczno-kulturalna

                  terapia pedagog. i asystent osoby niepełnospr.

                             obsługa studentów studiów stacjonarnych II stopnia

I –II         etnologia

wtorek - piątek     11.00 – 14.00

Obsługa studentów studiów niestacjonarnych II stopnia

 sobota     8.00 – 14.00

mgr Agnieszka Pyszny 338546379

Bożena Bujok 33854681

-----------------------------------------------------------------------------------------------

obsługa świadczeń pomocy materialnej

Pokój 1  tel. 338546374 - mgr Anna Szczypka-Rusz,

Pokój 1c tel. 338546376 - mgr Jadwiga Kozakowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dziekanat czynny dla studentów:

od wtorku do piątku w godz. 11.00 – 14.00

w soboty w czasie zjazdów studentów niestacjonarnych   w godz. 8.00 – 14.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogramami studiów i praktyki studenckie:

(+48) - 33 - 8546 160.

Pokój 106

 

Zarządzenie Rektora UŚ w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów oraz składania pracy dyplomowej
Zarządzenie nr 68/2010 z dnia 2010-08-11 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów oraz składania pracy dyplomowej.
Treść zarządzenia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 
Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim
Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim obowiązujący od 01.10.2013
 
Organizacja roku akademickiego 2015/2016
Zarządzenie nr 44 Rektora z dnia 17 marca 2015
 
Informacja dla osób ubiegających się o IOS i ITS
- UCHWAŁA NR 64 - warunki przejścia ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne
- UCHWAŁA NR 65 - zasady udzielania zgody na  ITS
 
 
Łączenia dwóch specjalności w obrębie jednego kierunku studiów
UCHWAŁA NR 6
Rady Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji z dnia 28 września 2005 r.
w sprawie: łączenia dwóch specjalności w obrębie jednego kierunku studiów

Łączenie dwóch specjalności w obrębie kierunku studiów przez studentów możliwe jest tylko w przypadku spełnienia warunków określonych dla trybu Indywidualnego Toku Studiów
Jeżeli student nie spełniający tych warunków zostanie przyjęty na drugą specjalność lub kierunek w wyniku odrębnego postępowania kwalifikacyjnego zobowiązany będzie do wyboru tylko jednej specjalności

 
Łączenia przez studentów dwóch lat studiów
UCHWAŁA NR 5
Rady Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji z dnia 28 września 2005 r.
w sprawie: łączenia przez studentów dwóch lat studiów

Student ubiegający się o łączenie dwóch lat studiów powinien uzyskać średnią co najmniej 4,0 z dotychczasowego przebiegu.
Ponadto w przypadku łączeniu dwóch ostatnich lat studiów do wniosku należy dołączyć opinię promotora zawierającą informację o możliwości finalizacji pracy w określonym terminie.
W przypadku łączenia pozostałych lat do wniosku winna być dołączona opinia opiekuna specjalności/kierunku.
Jeżeli student, który uzyskał zgodę na łączenie dwóch lat studiów nie uzyska w terminie wszystkich zaliczeń lub nie obroni pracy kierowany będzie na powtarzanie wyższego roku.

Aktualności

Konsultaceje psychologiczne

Psycholog uniwersytecki Małgorzata Balewska
terminy konsultacji:
8.02.2017
15.02.2017

W związku z wyjazdem służbowym dr Ilony Fajfer-Kruczek w dniach 13-14.12.2016r., informuje się, iż przewidziane w tych dniach

MGR KATARZYNA CHRZĄSZCZ
ODWOŁUJE  ZAJĘCIA  ORAZ DYŻURY
W DNIACH  12-14.12.2016
Z POWODU CHOROBY

MGR NATALIA JÓZEFACKA-SZRAM  ODWOŁUJE  ZAJECIA ORAZ  DYŻUR 
W DNIU 07.12.BR.
Z POWODU WYJAZDU SŁUŻBOWEGO

Dr Ilona Fajfer-Kruczek odwołuje zajęcia oraz dyżury w dniach 24.11.-25.11.2016 ze wzgędu na wyjazd służbowy.

Najbliższe terminy: