Spotkanie dot. programu Bloku Kształcenia Nauczycielskiego w wariancie drugim

23 lutego 2018 roku o godz. 13.30 w sali 24 Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentek i studentów studiów II stopnia Uniwersytetu Śląskiego (różne kierunki), którzy są zainteresowani kontynuacją programu Bloku Kształcenia Nauczycielskiego w wariancie 2., by uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na wszystkich etapach nauczania (czyli ukończyli kształcenie nauczycielskie na studiach I stopnia).
 
Przypominamy, że Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN) to program dający studentom UŚ, którzy nie studiują na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich, a którzy pragną uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.
W tym semestrze wariant 2. programu BKN-u zostanie po raz ostatni zrealizowany według zasad i standardów określonych  w rozporządzeniu MNiSW z 17 stycznia 2012 roku.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc pod adres bkn@us.edu.pl
http://www.us.edu.pl/spotkanie-dot-programu-bloku-ksztalcenia-nauczyciel...