RODZAJE I FORMY AKTYWNOŚCI ORAZ DZIAŁALNOŚCI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

W dniach 23-24 października 2018 r.  w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Aktywizacja jednostek, grup
i zbiorowości w środowisku lokalnym na temat: RODZAJE I FORMY AKTYWNOŚCI ORAZ DZIAŁALNOŚCI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.
Organizatorem konferencji był Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk
o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, współorganizatorami byli: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakultaStowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III WiekuPolskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział Cieszyn oraz Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Cieszynie. Sesja naukowa stanowiła kontynuację rozważań podjętych na poprzednich konferencjach z cyklu Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym.
Zaproponowano dyskusję wokół następujących kwestii:
•          Wielowymiarowość aktywności;
•          Rola i znaczenie instytucji, organizacji i stowarzyszeń w aktywizowaniu społeczności lokalnej;
•          Aktywność edukacyjna, społeczna, kulturalna, zawodowa i fizyczna seniorów;
•          Ograniczenia i bariery w podejmowaniu aktywności;
•          Zabawa, nauka i praca jako podstawowe rodzaje działalności człowieka;
•          Rola rodziny i szkoły w wychowaniu do czasu wolnego;
•          Formy aktywności osób niepełnosprawnych.
Konferencji towarzyszyła wystawa prac wykonanych przez pacjentów Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Cieszynie.
Prace wykonane w ramach zajęć z terapii zajęciowej prowadzonej pod kierunkiem
dr Katarzyny Jas oraz mgr Elżbiety Dobkowskiej.
Wystawa uświetniła również II LOKALNY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH DLA MŁODZIEZY I DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „MÓJ ŚWIAT – MOJA PRZESTRZEŃ” organizowany przez dr Dorotę Prysak oraz mgr Bogusławę Nidecką.
W drugim dniu konferencji przygotowano warsztaty dla studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Studenci wzięli udział w warsztatach pt. Taniec i ruch w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzonych przez dr Aleksandrę Pyrzyk-Kutę oraz  w warsztatach pt: Małe rączki dwie, chętnie dziś pobawią się - ćwiczenia i zabawy rozwijające motorykę małą przedszkolaka prowadzonych przez mgr Annę Twardzik
 Dla słuchaczy Cieszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowano Międzygeneracyjny Turniej w Tenisa Stołowego.