Pogranicze polsko-czeskie – zaproszenia na konferencję

18 października 2016 rokuodbędzie się międzynarodowa konferencja pt. "Kapitał społeczny i kulturowy polsko-czeskiego pogranicza na Śląsku Cieszyńskim – dokonania, problemy, perspektywy" organizowanaw ramach I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego.
Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział Cieszyn, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział Cieszyn.
Głównym celem konferencji jest dokonanie swoistej syntezy kierunków podejmowanych od kilku dekad badań z różnych dziedzin nauki i ich rezultatów. Organizatorzy konferencji podejmują próbę naszkicowania mozaiki podejść i paradygmatów obecnych w naukowym dyskursie nad wszelkimi kwestiami związanymi z pograniczem polsko-czeskim, głównie na Śląsku Cieszyńskim. Także zbilansowania badań z tego zakresu, stworzenia płaszczyzny wymiany informacji, jak również integracji osób, które wiąże ze sobą ten sam teren badań i podobny przedmiot zainteresowań. Oczekujemy uzyskania odpowiedzi na pytania:

  • Jakie są perspektywy badań nad pograniczem polsko-czeskim?
  • Jakie wątki powinny zostać włączone do programów badawczych?
  • Czy i jakie są deficyty badań nad pograniczem polsko-czeskim?
  • W jakim zakresie wiedzę o rzeczywistości tego pogranicza można wykorzystać w praktyce społecznej, edukacyjnej, działalności samorządowej i współpracy transgranicznej?

Zapraszamy do udziału w konferencji. Zgłoszenia  należy przesyłać do 30 września drogą elektroniczną na adres e-mail: danutakocurek@interia.pl lubaniela.rozanska@gmail.com

Załączniki