Pod znakiem buntu - Seminarium 1968

1968.jpg

W tym roku przypada 50 rocznica roku 1968, który w wielu obszarach okazał się dla świata przełomowy i naznaczył jego dzisiejszy kształt. W trakcie odbywającego się w Cieszynie dwudniowego seminarium rozmawiano o tym, co się wtedy stało i jaki miało to na nas wpływ. W dniu 10 maja 2018 roku w cieszyńskim Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej w ramach Seminarium 1968 gościło dwóch badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego - dr hab. Adam Fijałkowski oraz dr Michał Rauszer.  Spotkanie otworzyła dr Anna Drożdż, Vice-Dyrektor cieszyńskiego IEiAK, podsumowała - dr Katarzyna Marcol.  Organizatorami wydarzenia byli Instytut Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ oraz Świetlica Krytyki Politycznej "Na Granicy" w Cieszynie.
 
Interesujące wystąpienia dotyczyły następującej problematyki badawczej:

NIEMIECKIE TRAUMY LAT 60. - dr hab. Adam Fijałkowski (Uniwersytet Warszawski)

Niemcy lat 60. Były krajem głęboko podzielonym i naznaczonym rozlicznymi traumami. Kwitnąca gospodarka Niemiec Zachodnich nie była w stanie przykryć narastających napięć. W Berlinie Zachodnim rodziła się kontrkultura i ruch squaterski, lewicująca młodzież protestowała przeciwko wojnie w Wietnamie i „starym profesorom”, maszerując po ulicy z czerwoną książeczką towarzysza Mao, a gdzieś w tym wszystkim rodziła się jedna z najbardziej znaczących organizacji terrorystycznych Rote Armee Fraction. 

LATA 60. W KRAJACH TRZECIEGO ŚWIATA - KONTEKST DEKOLONIZACJI - dr Michał Rauszer (Uniwersytet Warszawski) 

Zwykle o przełomie lat 60. myśli się w kategoriach tego, co działo się w krajach zachodnich. Protesty w Berkeley, okupacja Sorbony czy ruch antynuklearny. W swoim wystąpieniu chciałbym skupić się jednak na tym, co działo się krajach Trzeciego Świata w kategoriach porównawczych. Będę więc mówił o narastających napięciach na Bliskim Wschodzie i konsekwencji Deklaracji Balfoura i podziału pokolonialnego. Przybliżę także kontekst tworzenia się nowego porządku w Ameryce Południowej i wojen partyzanckich.
 
W spokaniu oprócz pracowników Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji uczestniczyli również uczniowie z cieszyńskiego Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego wraz z wychowawcą, którzy mieli okazję przekonać się, w jaki sposób z pozoru odległe wydarzenia na świecie wpływają na to, co dzieje się wokół nas.

Galeria

dr Anna Drożdżdr hab. Adam Fijałkowskidr hab. Adam FijałkowskiPrezentacjaPrezentacjaSłuchaczedr Michał Rauszerdr Katarzyna MarcolPrezentacja