Otwarte wykłady mistrzowskie – nowa inicjatywa UŚ

pokretlo

9 listopada 2017 roku Uniwersytet Śląski zainauguruje wykłady mistrzowskie – nową inicjatywę pomyślaną jako cykl odbywających się w każdy czwartek spotkań, których nadrzędnym celem ma być inspirowanie i pobudzanie do myślenia, a w konsekwencji podejmowanie własnych starań zrozumienia świata. Co tydzień prowadzone będą trzy prelekcje z trzech różnych dziedzin nauki, w przystępny sposób opisujące rzeczywistość z perspektywy różnych dyscyplin (filozofii, pedagogiki, teologii, fizyki, prawa czy sztuki).
http://www.us.edu.pl/otwarte-wyklady-mistrzowskie-nowa-inicjatywa-us.
Szczegółowe informacje oraz harmonogram wykładów dostępne są na stronie: www.mistrzowskie.us.edu.pl.