Odwołane zajęcia

Dr hab. Andrzej Kasperek odwołuje zajęcia w dniu 06.04.2019 na studiach niestacjonarnych dla kierunków PE 1 rok I st. (Socjologia kultury)

oraz PE 2 rok I st. (Socjologia wychowania)