Nowe propozycje kierunków w Instytucie Nauk o Edukacji

Studenci z indeksami

- pedagogika specjalna

- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

- pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie

- pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią specjalność: surdopedagogika i edukacja plastyczna

 
Proponujemy ponadto studia na kontynuowanych 3 kierunkach o profilu humanistycznym i społecznym