Nieobecność Profesora Stanisława Węglarza

dr hab. Stanisław Węglarz
odwołuje zajęcia w dniach 8-9 października 2019