Nieobecność Profesora Grzegorza Studnickiego

dr hab. Grzegorz Studnicki

odwołuje zajęcia w dniach 7-8 października 2019