Nabór na studia II stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa

Nabór na studia

Od 9 stycznia trwa dodatkowy nabór na studia II stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa. Na studentów czekają dwie specjalności (ekologia kulturowa oraz s. antropologiczno-socjologiczna) – jak również moc innych doświadczeń, jak: kursy w formie e-learningowej, spotkania z ciekawym ludźmi, warsztaty i praktyki terenowe.  Nasze studia to rozsądny wybór zarówno dla wiecznie niezaspokojonych poszukiwaczy wiedzy, jak i tych, których nadrzędnym celem są konkretne kwalifikacje zawodowe. Dość wspomnieć tylko, iż nasze studia wyposażają studenta  w wiedzę na temat technik  antropologicznych badań jakościowych (znajdujących szerokie zastosowanie w marketingu).Etnologia i antropologia kulturowa to nie tylko kierunek dla humanistów, ale także absolwentów innych nauk, nierzadko tak odległych od siebie, jak matematyka czy prawo. Antropologa interesuje przecież kultura w całej swojej rozciągłości. Etnologia i antropologia kulturowa to, wreszcie, idealne studia dla „dwu-kierunkowców”, czyli wszystkich tych, którzy chcą zmaksymalizować czas nauki i doświadczeń. W internetowym systemie rekrutacyjnym będzie można się rejestrować od 9 stycznia do 17 marca. Zapraszamy!

Galeria

Etnologia i antropologia kulturowaEtnologia i antropologia kulturowaEtnologia i antropologia kulturowaEtnologia i antropologia kulturowaEtnologia i antropologia kulturowaEtnologia i antropologia kulturowaEtnologia i antropologia kulturowaEtnologia i antropologia kulturowaEtnologia i antropologia kulturowaEtnologia i antropologia kulturowaEtnologia i antropologia kulturowaEtnologia i antropologia kulturowaEtnologia i antropologia kulturowaEtnologia i antropologia kulturowaEtnologia i antropologia kulturowa