LETNIA SZKOŁA NAUK FILOZOFICZNYCH I SPOŁECZNYCH IM. PROFESORA JANA SZCZEPAŃSKIEGO

21 – 24 września 2015
Ustroń – Cieszyn – Czeski Cieszyn
Rozpoczęcie 21 września w Ustroniu, Prażakówka, godzina 9.30.
W dniach 21-24 września 2015 roku odbędzie się II edycja Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego.
Zadaniem, które spełnić ma Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych jest popularyzacja dzieła Profesora Szczepańskiego, jednego z najsłynniejszych polskich socjologów, uczonego urodzonego w Ustroniu. Realizacja idei Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego wiąże się funkcją integrowania różnych środowisk: akademickiego, samorządowego oraz szkolnego.
Szkoła ma kilka etapów. W ramach Szkoły odbędzie się konferencja naukowa, natomiast w dniach 23-24 września pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzą warsztaty dla uczniów (międzykulturowe, edukacyjne, artystyczne). Dla uczniów zostanie także zorganizowana w Cieszynie i Ustroniu gra miejska typu geocaching śladami Jana Szczepańskiego. Podczas Szkoły zostanie rozstrzygnięty konkurs na esej poświęcony twórczości Jana Szczepańskiego. Podczas LSNFiS odbędzie się także panel samorządowy.  
Organizatorami LSNFiS są Powiat Cieszyński, Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, Miasto Cieszyn, Miasto Ustroń, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie), Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie.
Honorowy Patronat nad Szkołą objęli Artur Szczepański, Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego, Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego, Janusz Król – Starosta Powiatu Cieszyńskiego, Ryszard Macura – Burmistrz Miasta Cieszyna, Ireneusz Szarzec – Burmistrz Miasta Ustroń, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel – JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – Przewodniczący Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej. Honorowym Rektorem Szkoły jest prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec.
Szczegółowe informacje wraz programem Szkoły znajdują się na stronie:
http://szkolaszczepanskiego.ustron.pl
 
Program II Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych
i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego  (LSNFiS)

 
Poniedziałek 21 września, Ustroń – Prażakówka
9.30 – otwarcie II LSNFiS, wystąpienia okolicznościowe
10.30 - wykład inauguracyjny dra J. Olbrychta:
O społecznej roli i funkcjach socjologów
11.45 – wykłady mistrzów:
Prof. dr Tadeusz Siwek z Uniw. Ostrawskiego
Dr hab. Marek Rembierz z Uniw. Śląskiego
13.30 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Prof. Jana Szczepańskiego
15.30 – panel samorządowy moderują
dr hab. M. Rembierz i mgr S. Kubicius
15.30 – Dr hab. B. Dziadzia: „Korzeniami wrosłem w ziemię” i przemiany ponowoczesnej lokalności.
Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku
17.30 – konferencja młodych naukowców
 
Wtorek 22 września, Hotel Wilga w Ustroniu-Zawodziu
9.00 – Prof. dr hab. D. Kubok: Hezjod i greckie źródła problemu sztuki życia
Prof. dr hab. M. Dziemianowicz: Pedagogiczny dyskurs uznania
Prof. dr hab. E. Jurczyńska-McCluskey:
O zmianach społecznych i ich skutkach
w okresie ponowoczesności

Dr V. Dunaeva: Nieznośna lekkość bytu. Jan Szczepański- perspektywa psychologiczna
10.45 – warsztaty metodologiczne
Zaolzie, Czeski Cieszyn, Polskie Gimnazjum im. J. Słowackiego
14.30 – konferencja naukowa w Auli Gimnazjum.
Występują:
prof. dr hab. K. Wielecki
dr J. Szymeczek
prof. dr hab. J. Budniak
prof. dr hab. W. Świątkiewicz
16.00 – zwiedzanie Zaolzia
 
Środa 23 września, Ustroń,  Aula Gimnazjum nr 1 im. Prof. J. Szczepańskiego
9.00 – otwarcie
9.15 – Prof. dr hab. D. Kadłubiec: Mowa cieszyńska jako język ocalenia narodowego
10.00 – ogłoszenie wyników konkursu na esej
10.15 – gra terenowa
10.15 – warsztaty dla młodzieży i nauczycieli
12.35 – quiz wiedzy o Profesorze Janie Szczepańskim
13.05 – zakończenie II LSNFiS w Ustroniu
 
Czwartek 24 września, Cieszyn, Centrum Konferencyjne UŚ
9.00 – otwarcie
9.15 – Prof. dr hab. D. Kadłubiec: Droga Profesora Jana Szczepańskiego jako człowieka, uczonego i myśliciela
10.00 – ogłoszenie wyników konkursu na esej
10.15 – gra terenowa
10.15 – warsztaty dla młodzieży i nauczycieli
12.35 – quiz wiedzy o Profesorze Janie Szczepańskim
13.05 – zakończenie II LSNFiS w Cieszynie