Kontakt

PEDAGOGIKA

Studia stacjonarne I i II stopnia - kierunek Pedagogika o specjalności:

  • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

+48 33 8546 377, +48 33 8546 378

Studia stacjonarne I i II stopnia - kierunek Pedagogika o specjalności:

  • edukacja filozoficzno-społeczna
  • animacja społeczno-kulturalna
  • asystent osoby niepełnosprawnej
  • wychowanie ekologiczne
  • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna

+48 33 8546 379, +48 33 8546 381

Studia niestacjonarne I i II stopnia - kierunek Pedagogika

  • wszystkie specjalności

+48 33 8546 374, +48 33 8546 375, +48 33 8546 382

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ

+48 33 8546 381

ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ

+48 33 8546 381