Konferencja naukowa Kultury i religie w dobie kryzysu

W dniach 28-29 września 2017 odbędzie się na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji konferencja naukowa Kultury i religie w dobie kryzysu. Organizatorami konferencji są  Polskie Towarzystwo Socjologiczne (Sekcja Socjologii Religii) orazWydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoją obecność zgłosiło blisko 50 uczestników z wielu ośrodków naukowych (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i innych). Podczas obrad odbędzie się sesja plenarna, panel nt. Kultury i religie w czasach kryzysu:  perspektywa interdyscyplinarna, dwie sesje poświęcone prezentacji nowych książek głównie z zakresu socjologii religii oraz siedem sesji. W pierwszym dniu konferencji odbędzie się także wycieczka do Czeskiego Cieszyna. Coroczna konferencja Sekcji Socjologii Religii PTS połączona jest w tym roku z obchodami jubileuszu profesora dra hab. Andrzeja Wójtowicza. Podczas uroczystej kolacji zostanie mu wręczona pamiątkowa księga jubileuszowa.