Kierunek UŚ! Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

[current-page:title] - obraz

Obchodzący w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia Uniwersytet Śląski to uczelnia prowadząca studia na dwunastu wydziałach zlokalizowanych w czterech miastach województwa śląskiego: Katowicach, Chorzowie, Sosnowcu i Cieszynie. Proponowana przez uczelnię bogata, nieustannie poszerzana i dopasowywana do zmieniających się wymagań rynku pracy oferta edukacyjna w roku akademickim 2018/2019 obejmie aż 76 kierunków i 235 specjalności z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych oraz technicznych, a także sztuki. Osoby o zainteresowaniach wykraczających poza tradycyjne ramy kształcenia mogą wybrać indywidualne studia międzyobszarowe. Uniwersytet Śląski daje także możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w licznych kołach naukowych, stowarzyszeniach, organizacjach studenckich czy mediach akademickich.
W ramach rozpoczynającego się procesu rekrutacji na studia Uniwersytet Śląski otworzy dla kandydatów punkt informacyjny; będą też oni mogli – podobnie, jak w roku ubiegłym – sprawdzić swoje predyspozycje dzięki aplikacji „U-kierunkuj się”.
IRK – logowanie od 1 czerwca 2018 roku
Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na studia w nowym roku akademickim 2018/2019, która obejmuje wszystkie rodzaje studiów: pierwszego i drugiego stopnia, jednolite magisterskie oraz studia doktoranckie – prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, rozpocznie się 1 czerwca 2018 roku o godzinie 12.00. Rejestracja podstawowa prowadzona będzie do 8 lipca do godz. 23.59.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronach:
·         www.kandydat.us.edu.pl,
·         system IRK,
·         katalog kierunków i kryteria przyjęć,
·         przebieg rekrutacji i wymagane dokumenty.
Nowości edukacyjne
Uniwersytet Śląski rozszerza ofertę edukacyjną, uruchamiając co roku nowe kierunki i specjalności odpowiadające zarówno na potrzeby rynku pracy i oczekiwań pracodawców, jak i stwarzające możliwości rozwoju zainteresowań uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Wśród nowych kierunków w tym roku dostępne będą:
·         architektura informacji – studia stacjonarne I stopnia (Wydział Filologiczny),
·         muzyka w multimediach – studia stacjonarne I stopnia (Wydział Artystyczny), na których realizowane będą dwie specjalności:
o    dźwięk w grach,
o    kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych,

W ofercie edukacyjnej znalazła się również nowa specjalność:
·         surdopedagogika z arteterapią, która prowadzona będzie na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią– studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji).
Wybierz Cieszyn!
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji kształci studentów na 7 kierunkach z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Z ofertą można zapoznać się na stronach wydziału, uniwersytetu, a także w systemie IRK.
Fanpage Rekrutacja UŚ
Z myślą o przyszłych studentach Uniwersytet Śląski uruchomił w 2015 roku fanpage Rekrutacja UŚ – profil na portalu społecznościowym Facebook, na którym można znaleźć bieżące informacje na temat rekrutacji oraz zadawać pytania.
 
Punkt informacyjny dla kandydatów
Kandydaci, którzy mają pytania związane z rekrutacją, mogą odwiedzić punkt informacyjny zlokalizowany w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, pokój nr 10) – czynny od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do 15.30. Osobom mającym problem z rejestracją w systemie IRK pracownicy Działu Kształcenia oferować będą pomoc oraz otwarty dostęp do stanowisk komputerowych. Laureaci olimpiad i konkursów uzyskają natomiast informacje na temat przygotowanej specjalnie dla nich oferty VIP.
Mobilny Punkt Rekrutacji
Kandydaci na studia będą mogli skorzystać również z Mobilnego Punktu Rekrutacji, w którym pracownicy Działu Promocji oraz Działu Kształcenia będą udzielać informacji na temat oferty edukacyjnej, a także rejestracji w systemie IRK. Odwiedzający Mobilny Punkt Rekrutacji będą mogli zarejestrować się na studia, a także skorzystać ze specjalnie przygotowanej strefy relaksu oraz innych atrakcji.
Mobilny Punkt Rekrutacji otwarty będzie od godziny 12.00 do 17.00 w następujących terminach:
·         13 czerwca – Cieszyn  (rynek, podczas LAG Festival),
·         18 czerwca – Tarnowskie Góry (rynek),
·         20 czerwca – Sosnowiec (rynek),
·         21 czerwca – Pszczyna (rynek),
·         28 czerwca – Katowice (pl. Szewczyka, przed Galerią Katowicką),
·         7 lipca – Chorzów (Park Śląski).