Kandydat

 
ETNOLOGIA studia I i II stopnia

Bezpłatne studia dla czynnych zawodowo
Specjalności na studiach I stopnia:

 
Specjalności na studiach II stopnia:

PEDAGOGIKA studia I i II stopnia
 
Specjalności na studiach I stopnia:

Specjalności na studiach II stopnia:

RESOCIALIZATION WITH INTERCULTURAL EDUCATION – studia w języku angielskim
 
ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ studia I stopnia
 
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ studia I stopnia
 
PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ studia I i II stopnia
 
 
Studia podyplomowe: