IV KONGRES KOBIET ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

Kongres Kobiet - obraz

Od zeszłego roku Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie aktywnie uczestniczy w organizacji Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego. W tym roku również będzie można wziąć udział w wydarzeniach przygotowanych przez badaczki i ekspertki pracujące w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Instytucie Nauk o Edukacji. Kolejny, czwarty już Kongres odbędzie się w dniach 7-8 października 2016 roku. Drugiego dnia zaplanowane działania będą miały miejsce w obrębie Kampusu Uniwersyteckiego. Podobnie jak w zeszłym roku, dla wszystkich uczestniczek i uczestników, opracowane zostały trzy panele dyskusyjne poruszające ważne społecznie problemy.
 
Miejsce: WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W CIESZYNIE, ul. Bielska 62
Czas: 09:00-16:00
09:00-10:00 PARK KOBIET – Stoiska organizacji pozarządowych, instytucje, firmy, wydawnictwa
10:00-10:30 Panel otwarcia
10:30-12:00 Panel 1: KAPITAŁ SPOŁECZNY KOBIET 50 PLUS W XXI WIEKU. Moderacja: dr Wiesława Walkowska, Dorota Stasikowska-Woźniak
W panelu zostaną poruszone zagadnienia dotyczące zdrowia, aktywności, ról życiowych kobiet oraz oczekiwań społecznych w zmieniającej się rzeczywistości. Pokolenie kobiet 50 PLUS z pewnością kreuje nowy wzorzec starzenia co niesie konsekwencje i obciążenia w wielu obszarach życia rodzinnego, zawodowego, społecznego. Jak pogodzić aspiracje, dążenia czy też realizację marzeń – o tym będą dyskutować zaproszone ekspertki.
 
12:-12:30 PARK KOBIET – Stoiska organizacji pozarządowych, instytucje, firmy, wydawnictwa
12:30- 14:00 Panel 2 i 3 (odbędą się równolegle)
Panel 2: KOBIECOŚĆ: NIECHCIANA – UKRYTA – UPRAGNIONA*
(*niepotrzebne skreślić).
Moderacja: dr Anna Drożdż i doktorantka mgr Santana Murawska
Celem panelu będzie podjęcie dyskusji na temat różnorodnych podejść w definiowaniu terminu „kobiecość”. Pojęcie to nie jest i nigdy nie było jednoznacznie określone a jego granice nadal pozostają płynne. W codziennym doświadczeniu posługujemy się schematycznym i stereotypowym obrazem kobiety i kobiecości. Zachodzą jednak sytuacje, w których proste odpowiedzi nie są wyczerpujące i pojęcie to na nowo trzeba zdefiniować. Okoliczność ta zmusza do postawienia wielu pytań. Kto lub co decyduje o tym, że człowiek określa się jako kobieta? Kobietą się jest, staje się, czy się bywa? W końcu, czy kobiecość to wewnętrzna tożsamość czy wyuczona społeczna rola?
Gościem panelu będzie Pani Ewa Hołuszko, działaczka opozycyjna w okresie PRL, badaczka mniejszości narodowych i działaczka na rzecz osób transpłciowych, której historię opowiada film „Ciągle wierzę”. W kwietniu w ramach 14. Objazdowego Festiwalu WATCH DOCS. Prawa człowieka cieszyńska publiczność miała okazję obejrzeć go. Link do trailera filmu o Pani Ewie: tutaj
 
Panel 3: KOBIETY W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH – PARYTETY, MODA, CZY NORMALNA SPRAWA. Moderacja: dr Ilona Fajfer-Kruczek
Czy możemy mówić w dzisiejszych czasach o zawodach męskich i tych typowych damskich? Odwaga, siła, stanowczość, stalowe nerwy, umiejętność pracy w stresie, współpraca, działanie na rozkaz i tężyzna fizyczna – to te cechy, które pierwsze przychodzą na myśl, gdy wyobrażamy sobie formacje mundurowe. Czy i jak w służbach mundurowych takich jak Policja, Siły Zbrojne, Służba Więzienna, Straż Pożarna, Służba Celna, Straż Graniczna i inne, realizują się zawodowo kobiety? O tym i poniższych kwestiach porozmawiamy z przedstawicielkami wybranych zawodów:
– statystyki – a co kobiety wnoszą do pracy w służbach mundurowych?
– co fascynuje kobiety w pracy w formacjach mundurowych?
– aspekty ochrony i bezpieczeństwa w życiu zawodowym i prywatnym umundurowanych kobiet,
– bohaterka czy „męski typ” – mity – prawdy – stereotypy,
– wspinaczka na szczeble kariery zawodowej – czy to w ogóle możliwe?
Wydarzenie jest częścią projektu Cieszyńskie na obcasach: aktywizacja kobiet Śląska Cieszyńskiego w życiu publicznym, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015.
UDZIAŁ W KONGRESIE JEST BEZPŁATNY!
PARTNERZY:
WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CIESZYNIE WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
ZAMEK CIESZYN