Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej

Aktualności
 
Historia
Działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna i organizacyjna Katedry i Zakładu Pedagogiki Ogólnej/Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań/ Zakładu Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowejna Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w latach 1989-2012. Wokół cieszyńskiej szkoły badań pogranicza Profesora Tadeusza Lewowickiego…….
 
Współczesność

 
Publikacje
Wykaz publikacji w serii „Edukacja Międzykulturowa”
 aksjologiczne konteksty edukacji      Kultura w edukacji  edukacja dzieci i mlodzieży
 
 poza paradygmaty pedagogika wielostronna  poza paradygmaty pedagogika miedzykulturowa
[current-page:title] - obraz  [current-page:title] - obraz
 
Prace z serii PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
Szkoła i rodzina  czlowiek w przestrzeni lokalnej  szkoła kultura środowisko lokalne  czlowiek w przestrzeni lokalnej  [current-page:title] - obraz
 
Konferencje
Integracja w wielokulturowych środowiskach społecznych i edukacyjnych        (Galeria)
RODZAJE I FORMY AKTYWNOŚCI ORAZ DZIAŁALNOŚCI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Konferencje naukowe
Pogranicze południowe i wschodnie: wczoraj  - dziś – jutro (12.12.2017 r.)
Fotorelacje z cyklu Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości...
Sprawozdanie z konferencji I-III - WMKN, NS
Człowiek w przestrzeni lokalnej (25.02.2014) - KNP PAN
Człowiek w przestrzeni lokalnej (25.02.2014) - GU
Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych (18.03.2014)
Szkola - Kultura - Srodowisko lokalne - KNP PAN (19-20.10.2015)
Człowiek w sytuacji zagrożenia (13-14.04.2016) - KNP PAN
Człowiek w sytuacji zagrożenia... (13-14.04.2016) - GU
 
Projekty badawcze
Projekty badawcze
 
Czasopisma
Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie
Edukacja Międzykulturowa
 
Pracownicy
 
Inne formy aktywności
Aktywność na rzecz środowiska