Seria naukowa Filozofia i Pedagogika

W roku 2011 ukazał się pierwszy tom międzynarodowej serii naukowej Filozofia i Pedagogika – Paideia starożytnej Grecji i Rzymu. W skład Rady Naukowej serii wchodzą między innymi: Prof. PhDr. Hana Lukášová, prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska, prof. dr hab. Wiesława Korzeniowska, prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski i prof. dr hab. Sławomir Sztobryn.
             Poniżej zamieszczam fragment wstępu:     
             „/…/Celem serii naukowej Filozofia i Pedagogika jest przede wszystkim ukazanie wkładu wniesionego przez różne osoby do historii myśli edukacyjnej. Nie chodzi tutaj jedynie o filozofów, chociaż ci ostatni będą z pewnością stanowić większość. Chodzi raczej o to, aby uwydatnić – poprzez twórczość tych osób – znaczenie rozważań filozoficznych dla myślenia o edukacji. Zadaniem autorów tekstów składających się na kolejne tomy serii, jest więc odkrycie i rzetelna analiza tych elementów twórczości wybranych myślicieli, które w szczególny sposób pokazują wzajemne przenikanie się filozofii i pedagogiki.
          Rozważania zawarte w każdym tomie serii Filozofia i Pedagogika dotyczą myślicieli usytuowanych w konkretnej epoce. Nie jest jednak rzeczą konieczną, aby tomy ukazywały się zgodnie z historycznym porządkiem poszczególnych epok. Możliwa jest więc sytuacja, gdy po ukazaniu się na przykład tomu Wychowanie i kształcenie w filozofii człowieka renesansu pojawi się tom Pozytywistyczne dociekania i programy oświatowe. Dopuszcza się także możliwość jednoczesnego ukazywania się dwóch lub więcej tomów /…/”.
                                                                                                     Andrzej Murzyn 
          
Tytuły kolejnych tomów:           
 
Myśl pedagogiczna średniowiecznej Christianitas.
Wychowanie i kształcenie w filozofii człowieka renesansu.
Oświeceniowe idee edukacyjne: Niemcy – Anglia - Francja.
Romantyczne wizje edukacyjne.  
Myśl pedagogiczna w kręgu neokantyzmu.
Pozytywistyczne dociekania i programy oświatowe.
Myśl pedagogiczna w kręgu heglizmu i marksizmu.
Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu.
Myśl pedagogiczna w kręgu amerykańskiego pragmatyzmu.
Ideologie oświatowe w kręgu filozofii narodowych i utopii społecznych.
Ideologie oświatowe w kręgu „filozofii zdegenerowanej” i systemów totalitarnych (faszyzm, nazizm, komunizm)
Idee edukacyjne w kręgu krytycznego racjonalizmu.
Myśl pedagogiczna w kręgu fenomenologii.
Myśl pedagogiczna w kręgu niemieckiej filozofii wartości i antropologii filozoficznej.
Myśl pedagogiczna w kręgu egzystencjalizmu.
Idee edukacyjne w personalizmie i filozofii dialogu.
Hermeneutyczne interpretacje idei i działań edukacyjnych.
Myśl pedagogiczna w kręgu anglosaskiej filozofii analitycznej.
Myśl pedagogiczna w kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.
Myśl pedagogiczna w kręgu filozofii procesu i teologii procesu.
Myśl pedagogiczna we współczesnej konserwatywnej filozofii społecznej.
Myśl pedagogiczna we współczesnej filozofii o inspiracji chrześcijańskiej (m.in. Karola Wojtyły).
Postmodernistyczne dociekania i programy oświatowe.
Idee edukacyjne w myśli filozoficznej judaizmu.
Idee edukacyjne w myśli filozoficznej islamu.  
 
Serdecznie zapraszam wszystkich pracowników naukowych
i studentów do współpracy.
                                                       Redaktor Naczelny Serii F i P
                                                    Prof. UŚ dr hab. Andrzej Murzyn