Dialog bez granic

  Seria naukowa Dialog  bez  granic powstała z inicjatywy pracowników Zakładu Historii i Teorii Wychowania ( prof. dr hab. Wiesława Korzeniowska i dr hab. prof. UŚ Andrzej Murzyn) i pracowników Katedry Pedagogiki Nauczania Początkowego Uniwersytetu w Ostrawie ( prof. dr hab. Hana Lukášová, dr Helena Šimičková, inż. Jan Karaffa, dr Jiři Kupka) w roku 2004. Inicjatorom pomysłu chodziło o otwarcie szeroko pojmowanego dialogu wokół problemów jednoczącej się Europy. Na początku w skład Rady Redakcyjnej serii weszli pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Historii i Teorii Wychowania Wydziału Pedagogiki ówczesnej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (prof. dr hab. Wiesława Korzeniowska, śp. dr Bronisława Dymara, dr hab. prof. UŚ Andrzej Murzyn i dr Stanisław Michałowski) i pracownicy Katedry Pedagogiki Nauczania Początkowego Uniwersytetu w Ostrawie(prof. dr hab. Hana Lukášová, dr Helena Šimičková, inż. Jan Karaffa, dr Jiři Kupka). Obecnie redaktorami serii są prof. dr hab. Hana Lukášová, prof. dr hab.Wiesława Korzeniowska i dr hab. prof. UŚ Andrzej Murzyn. W skład Rady Redakcyjnej wchodzą osoby pochodzące z ośrodków akademickich i oświatowych Australii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Republiki Czeskiej i Polski.
           Dotychczas ukazały się cztery tomy serii: Wspólnota dziedzictwa kulturowego, Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny, Rola religii w edukacji międzykulturowej, Nauczyciel – wartości -świat.
         Obecnie trwają prace nad przygotowaniem piątego tomu pod tytułem Wychowanie do autonomii w warunkach jednoczącej się Europy.
        Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy!!!