Zakład Historii i Teorii Wychowania

ZAKŁAD HISTORII i TEORII WYCHOWANIA

 

Kierownik Zakładu: dr hab. prof. UŚ  Andrzej Murzyn

 

 

 

Krótko o historii zakładu

 

          Zakład Historii i Teorii Wychowania posiada bardzo bogatą historię. Wszystko zaczęło się od Zakładu Teorii Wychowania, którego wyjątkowy rozwój przypada na okres 1992 – 1997, kiedy jego kierownikiem była wybitna humanistka, pedagog i twórczyni unikatowej serii pedagogicznej Nauczyciele – Nauczycielom śp. dr Bronisława Dymara. Po przejściu śp. Bronisławy Dymary na emeryturę Zakład Teorii Wychowania przejęła prof. dr hab. Anna Łukawska. Zakład nadal kontynuował działania zainspirowane przez poprzedniego kierownika, a przede wszystkim pracowano nad kolejnymi tomami serii  Nauczyciele – Nauczycielom, co było możliwe między innymi dzięki intensywnemu zaangażowaniu w to wyjątkowe dzieło przebywającej na emeryturze śp. dr Bronisławy Dymary. 

          W roku 1999 nastąpiła zmiana nazwy zakładu, który stał się Zakładem Historii i Teorii Wychowania. Kierownictwo zakładu powierzono prof. dr hab. Wiesławie Korzeniowskiej. Zakład przechodził jeszcze wiele reorganizacji. Po przejściu  prof. dr hab. Wiesławy Korzeniowskiej na emeryturę, Zakładem Historii i Teorii Wychowania zaczął kierować ks. prof. dr hab. Józef Kiedos.       

         W październiku 2012 roku w związku z przejściem  ks. prof. dr hab. Józefa Kiedosa na emeryturę, kierownictwo zakładu powierzono dr hab. prof. UŚ Andrzejowi Murzynowi, który dotychczas kierował powstałym w 2008 roku Zakładem Edukacji Integralnej i Obywatelskiej.

 

 

Działalność naukowa i plany na przyszłość

 

         Zakład Historii i Teorii Wychowania realizuje następujące kierunki badawcze:

            

         - Filozofia i historia wychowania, filozofia religii, socjologia religii

         - Edukacja obywatelska

         - Funkcjonowanie współczesnych systemów edukacji

 

               

         Dorobek Zakładu Historii i Teorii Wychowania za rok 2012 obejmuje 69 wydrukowanych publikacji krajowych ( 5 publikacji książkowych i 64 artykułów) i jedną publikację zagraniczną. Pracownicy zakładu uczestniczyli w 17 konferencjach krajowych i jednej konferencji zagranicznej.

          Zakład Historii i Teorii Wychowania kontynuuje pracę nad kolejnymi tomami dwóch unikalnych międzynarodowych serii naukowych: Dialog bez granic i Filozofia i Pedagogika ( szczegółowe informacje o seriach poniżej). Kierownik Zakładu Historii i Teorii Wychowania dr hab. prof. UŚ Andrzej Murzyn wspólnie z kierownikiem Zakładu Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej dr hab. prof. UŚ Urszulą Szuścik zainicjowali w roku 2012 serię naukową Pedagogika i Sztuka ( informacja o serii poniżej). Jednym z ostatnich przedsięwzięć zakładu jest podjęcie współpracy z Wydziałem Pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odnośnie badań nad rolą religii w wychowaniu do społeczeństwa obywatelskiego ( szczegółowa informacja poniżej). Efektem współpracy ma być dwutomowa publikacja w języku angielskim. Do Rady Naukowej publikacji udało się pozyskać wybitnych przedstawicieli świata nauki z kraju i z zagranicy.