Sekcja psychologiczna

mgr Jolanta Krzyżewska
dr Anna Porczyńska
dr Renata Stefańska-Klar

Psychologowie wchodzący w skład sekcji psychologicznej Zakładu Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki odpowiedzialni są za prowadzenie zajęć dydaktycznych w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji z różnych dziedzin psychologii, m.in. takich jak:

•    Psychologia ogólna
•    Psychologia rozwojowa
•    Psychologia społeczna
•    Psychologia kliniczna
•    Psychologia uczenia się i nauczania
•    Psychologia osobowości
•    Poradnictwo i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychospołecznego
•    Metody terapii osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zainteresowania zawodowe zespołu psychologicznego koncentrują się na problematyce psychologii pozytywnej, jakości życia, nadziei, psychologii kognitywistycznej, psychologii twórczości, a także psychologii kwantowej (z uwzględnieniem roli procesów bioelektronicznych w kształtowaniu percepcji i funkcji psychicznych u człowieka).
Poza realizacją zająć dydaktycznych i zgłębianiem zagadnień teoretycznych, psychologowie zajmują się prowadzeniem praktyki psychologicznej, ukierunkowanej na diagnozę zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz pomocą i terapią psychologiczną.

Pracownicy sekcji psychologicznej prowadzą aktywną działalność naukowo-badawczą, biorą udział w projektach badawczych, konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, a także zajmują się ich organizacją, czego potwierdzenie stanowi udział w realizacji :
-    projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny,
-    projektu „Partnerzy w nauce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
-    projektu „Aktywny w szkole – aktywny w życiu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku 2009 psychologowie brali czynny udział w konferencji pod tytułem: „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”, której zwieńczeniem jest publikacja pracy zbiorowej  pt. "Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość" (redaktor naukowy dr hab. Prof. UŚ Eugenia Smyrnova-Trybulska).
Cechy osobowości