Aktualności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Kierownik Zakładu EHiNPP Dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska wzięła udział w Konferencji naukowej eTEE-2017, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej w dniach 27-28 kwietnia oraz wygłosiła wykład na temat: Podejście inżynierskie w nauczaniu.
    Fotorelacja
    Oprócz tego w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej został opublikowany referat:

    Zuziak W., Smyrnova-Trybulska E. Podejście inżynierskie w nauczaniu, Czasopismo naukowe 'Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej' Gdańsk, 2017, s. 125-130 (Lista B 10 pkt)
    http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-af69f791-8bda-4a50-9490-4c662fa6126c