Zakład Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki

Aktualności
 
O zakładzie
Kierownik zakładu dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska
Zakład Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki
Pracownicy

Zakład EHiNPP powstał w 2008 roku w wyniku wydziałowych zmian organizacyjno-strukturalnych.  Wewnętrzną strukturę Zakładu EHiNPP tworzą trzy następujące jednostki (zwanych zespołami):
1.    Zespół Edukacji Informatycznej (ZEI)
2.    Zespół Edukacji Psychologicznej (ZEP)
3.    Zespół Edukacji Humanistycznej (ZEH)


Organizacją i koordynacją prac wskazanych Zespołów kierują: ZEI –  dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska, , ZEP – dr Anna Porczyńska, ZEH – dr Małgorzata Bortliczek
 
Członkowie ZEI
Dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska
Publikacje
https://www.researchgate.net/profile/Eugenia_Smyrnova-Trybulska
https://scholar.google.com/citations?user=o-k9zQkAAAAJ
http://biblio.bg.us.edu.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo2_opbib.p?ID1=IMJNOPMINQBJHGQNBIHGEDCBRIN&ln=pl&RODZAJ=-100&ID=3342800003494&widok=334&N1=W57614&N2=1&N3=334&N4=KHW&srt=t00

Mgr inż. Andrzej Szczurek - starszy technik

Członkowie ZEP

mgr Jolanta Krzyżewska
dr Anna Porczyńska
dr Renata Stefańska-Klar

 
Członkowie ZEH
dr Małgorzata Bortliczek
dr Natalia Maria Ruman
 
Członkowie ZEH w ramach działalności naukowo-badawczej koncentrują swoją aktywność na opisie i analizie zjawisk onomastycznych oraz współczesnych zjawisk pragma- i socjolingwistycznych (obejmujących problematykę teorii komunikacji, języka mediów, twórczości językowej dzieci i młodzieży, tekstów popularnonaukowych skierowanych do młodego odbiorcy) zarówno w ramach badań statutowych, jak i indywidualnych projektów badawczych.

Załączniki