Wydarzenia

Wykłady i warsztaty
nt.
1.            Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej (godz. 9.00 do 11.00, sala 019)
2.            Metody i formy pracy w edukacji wczesnoszkolnej (godz. 12.00-14.00, sala 22)

 
„Święty Mikołaj na Uniwersytecie”.
 
11 grudnia 2014 roku, odbyła się już czwarta edycja imprezy, pn. „Święty Mikołaj na Uniwersytecie”. Impreza  skierowana była do dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3, im. Janusza Korczaka w Cieszynie.
O godzinie 10:15,  na Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, przybyli zaproszeni Goście wraz ze swoimi wychowawczyniami. Ponad setkę zaproszonych powitali mgr Anna Gaweł i mgr Jakub Staroń, którzy w kilku zdaniach scharakteryzowali miejsce i cel wizyty uczniów. Następnie, wszyscy udali się na interesującą wyprawę po uczelni. Pierwszym miejscem, gdzie zatrzymali się goście, były pomieszczenia Instytutu Sztuki, Wydziału Artystycznego,  gdzie można było zobaczyć pokłosie pracy studentów rzeźby. Następnie grupa udała się do katedry grafiki,  gdzie jak nazwa wskazuje,  były prezentowane czarno-białe prace graficzne, ale  nie tylko, gdyż uzupełniała je prezentacja fotografii artystycznej. Jakby jeszcze ktoś z gości odczuwał niedosyt sztuki, to mógł zaspokoić te pragnienie w Galerii 36,6, gdzie był prezentowany  przekrojowo rysunek artystyczny. Po tych wielu wrażeniach estetycznych,  grupa dzieci wraz ze swoimi opiekunami, wrócili do głównego gmachu Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji gdzie odwiedzili  jeszcze jedno miejsce, a była to ponad stuletnia sala dydaktyczna, w której  uczniowie mogli na chwilę usiąść i choć przez chwilę, poczuć się  jak studenci,  podczas uniwersyteckiego wykładu.
Następnie,  goście przeszli do Centrum Konferencyjnego gdzie odbyło się spotkanie słowno - muzyczne z Józefem Brodą -  folklorystą, multiinstrumentalistą, budowniczym instrumentów ludowych, wspaniałym pedagogiem który w bieżącym roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Na interakcję nie było trzeba długo czekać, gdyż wystąpiła niepostrzeżenie,  między uczniami z „trójki” a Józefem Brodą. Folklorysta,  oprócz śpiewu i gry na różnych instrumentach starał edukować w przestrzeni wartości, mówiąc „Jestem, mam i dam” co zostało bardzo szybko zapamiętane i podchwycone przez wszystkich znajdujących się w Centrum Konferencyjnym.
W pewnym momencie przybył  na spotkanie Anioł, co zostało zinterpretowane przez Józefa Brodę,  jako znak, że Święty Mikołaj jest już blisko i nic tu po nim, po czym pożegnał się ze wszystkimi i wyszedł. Anioł nie opuszczał małych gości, a co ciekawsze,  pojawił się Diabeł,  z piekła rodem, który wywołał wiele emocji głosząc  „Na świętego Mikołaja, czeka dzieci cała zgraja, da posłusznym ciasteczko, złe przekropi rózeczką”.
I stało się! Przyszedł oczekiwany moment spotkania ze Świętym Mikołajem biskupem z Miry. Święty,  w przeciwieństwie do poprzedniego gościa, posługiwał się nade wszystko gestami. Jak przypada na dobrego Mikołaja,  była to „boska” komunikacja. Święty Mikołaj oczywiście nie przyszedł z pustymi rękami, miał dla każdego drobny prezent, a obdarowane dzieci wręczały Świętemu Mikołajowi, w dowód wdzięczności i na pamiątkę, własnoręcznie wykonaną laurkę.
Na zakończenie tego ważnego wydarzenia,  obfitującego w wiele dobrych emocji, wszyscy uczestnicy – uczniowie, nauczyciele, organizatorzy powyższego przedsięwzięcia przeszli na schody głównego budynku, gdzie zostali uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu –oczywiście,  w towarzystwie Świętego Mikołaja.
W tym czasie misja Świętego Mikołaja na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie się nie skończyła, gdyż był on jeszcze widziany w Dziekanacie Instytutu Nauk o Edukacji, na korytarzach  Uczelni jak i na wykładzie u prof. zw. dr hab. Katarzyny Olbrycht, gdzie jak wieść niesie, wygłosił mini wykład o maksi sprawach – oczywiście z pozycji swojego stanu - Ex katedra.
I tak minął ten jeden dzień w roku, na naszej Alma Mater,   gdzie Święty Mikołaj się pojawia i znika. Jego odejście pozostawia jednak jakieś dziwne światło nadziei, oby wytrwało do następnego, za rok, spotkania.
Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, którego kierownikiem jest dr hab. Urszula Szuścik. Inicjatorami byli nauczyciele akademiccy: dr Danuta Kocurek, dr Renata Stefańska – Klar, dr Anna Zawada, mgr Anna Gaweł, mgr Jakub Staroń.
Podziękowania należą się nade wszystko Józefowi Brodzie /Święty Mikołaj/, darczyńcom, studentom naszego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji  w Cieszynie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wszystkim, bez których „Święty Mikołaj na Uniwersytecie” nie byłby możliwy do zrealizowania. Wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania kolejnej edycji ze Świętym, serdecznie  DZIĘKUJEMY.        
 
Zdjęcia:      Stanisław Konopka
                   Jakub Staroń
GALERIA