Pracownicy ZDiPWiP

Pracownicy Zakładu Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej:
 
dr hab. Urszula Szuścik - kierownik
 
dr Irena Burczyk
dr Sylwia Jakubiec
dr hab. Izabela Łuc
dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek
dr Renata Raszka
dr Tomasz Szurmik
dr Anna Trzcionka-Wieczorek
dr Lidia Wollman
dr Małgorzata Zalewska-Bujak
mgr inż. Leszek Żaba
mgr Dominika Duraj
mgr Anna Gaweł
mgr Julia Gąszczak-Wilde
mgr Jakub Staroń
mgr Barbara Winczowska