Kontakt ZDiPWiP

Kierownik Zakładu Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej:
dr hab. Urszula Szuścik
budynek główny, p. 7
urszula.szuscik@us.edu.pl
tel. 0 33 8546 112
 
Sekretariat: Joanna Rodziewicz, budynek główny, p. 9a
joanna.rodziewicz@us.edu.pl
tel. 0 33 8546 109