Konferencje

 
I - Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian”

18-19 kwietnia 2013 roku, w Bielsku – Białej odbyła się I - Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian”, pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. W konferencji uczestniczyły następujące uczelnie: Ostravská univerzita v Ostravě Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogická fakulta, Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku - Białej Wydział Humanistyczno – Społeczny Katedra Pedagogiki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.
Organizatorzy: , Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku - Białej Wydział Humanistyczno – Społeczny Katedra Pedagogiki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Instytut Nauk o Edukacji, Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.
Zdjęcia: Jakub Staroń
GALERIA

 
 
Konferencja - Edukacja małego dziecka - 5-6 listopada 2013 roku
5-6 listopada 2013 roku, Cieszyn – Ustroń, odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja małego dziecka. Rodzina, przedszkole i szkoła – przemiany instytucji i ich funkcji". W konferencji uczestnicy następujące uczelnie: Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Instytut Nauk o Edukacji, Ostravska Uniwerzita v Ostrave, Pedagogicka fakulta, Univerzita Mateja Bela v BanskejBystrici, Pedagogicka fakulta. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku – Białej, Wydział Humanistyczno – Społeczny.
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Instytut Nauk o Edukacji, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań, Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.
Zdjęcia: Jakub Staroń
GALERIA
 
 
Sympozjum Wokół pedagogiki dzieciństwa - 22.05.2012

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
w Cieszynie
Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej
i Przedszkolnej
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku Białej
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Katedra Pedagogiki i Psychologii
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym
z Udziałem Gości Zagranicznych nt.
Wokół pedagogiki dzieciństwa
Sympozjum odbędzie się 22 maja 2012 r. na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
w Cieszynie
miejsce obrad: Centrum Konferencyjne, Bielska 62
       Tematyka Sympozjum wynika z zainteresowań pracowników Zakładu Dydaktyki
i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, którzy w swoich pracach badawczych podejmują wątki szeroko pojętego dzieciństwa.
       Zamierzeniem organizatorów jest zwrócenie uwagi na zagadnienie dzieciństwa
w kontekście różnorodnych środowisk wychowawczych i oddziaływania osób znaczących
dla dziecka, a także z perspektywy zainteresowań i indywidualnego rozwoju dziecka. 
       W ciągu jednego dnia obrad przewidziane są wystąpienia, których tematyka będzie wynikała z zainteresowań badawczych zaproszonych uczestników Sympozjum. Zapraszamy Państwa do przygotowania wystąpienia i tekstu, który zostanie opublikowany w monografii. Zapraszamy również Państwa, którzy nie mogą uczestniczyć w Sympozjum, a są zainteresowani opublikowaniem tekstu, do przesłania go na adres wskazany poniżej do końca lipca 2012 roku.

Komitet Naukowy Sympozjum:
• Prof. dr hab. Urszula Szuścik– przewodnicząca Konferencji
• Prof. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska
• Prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta
• Prof. dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski
• dr Joanna Skibska
Informacje organizacyjne:
Komitet Organizacyjny:
o Prof. UŚ dr hab. Urszula Szuścik – przewodnicząca Rady Programowej (ulaszus@poczta.onet.pl; 603 861 568)
o Dr Beata Oelszlaeger - sekretarz naukowy Konferencji (beaoel@wp.pl; 694 270 713)
Zgłoszenia na konferencję, na załączonej karcie prosimy przesyłać do 12 maja 2012 r. drogą elektroniczną (beaoel@wp.pl) lub pocztą na adres: Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, z dopiskiem „Wokół Pedagogiki Dzieciństwa”.
Kartę zgłoszenia można również przesłać faxem (033 8546101).
Tekst wystąpienia (w postaci wydruku i w wersji elektronicznej) prosimy oddać w dniu obrad u sekretarza konferencji lub przesłać w terminie do 31 lipca 2012 roku. Prosimy przygotować tekst: czcionka Times New Roman 12; odstęp między wierszami 1,5; marginesy 2,5 cm; justowanie obustronne; pierwsza strona tekstu powinna zawierać kolejno: w lewym górnym rogu imię i nazwisko autora; tytuł pracy justowany obustronnie, czcionką pogrubioną;
na końcu tekstu prosimy załączyć w języku polskim i angielskim: tytuł tekstu, abstrakt
[o maksymalnej objętości 600 znaków, łącznie ze spacjami], słowa kluczowe [do 6]; przypisy w tekście – na dole strony [według niżej załączonego wzoru]:
Prosimy o dokładne opisanie płyty CD nazwiskiem autora i tytułem wystąpienia.
Opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł należy uiścić do dnia 15 maja 2012 r. na konto konferencji (zostanie podane w komunikacie nr 2). Opłata pokrywa koszty organizacji
i publikacji, wyżywienia (przerwy kawowe). Opłata nie pokrywa kosztów zakwaterowania. Istnieje możliwość wykupienia obiadu w stołówce akademickiej. Osoby nie biorące udziału
w Sympozjum, a chcące opublikować tekst, proszone są o uiszczenie wpłaty
w wysokości 150 zł.
 
 
Konferencja - Edukacja małego dziecka -15-16.11.2011
Konferencja-Edukacja małego dziecka -15-16.11.2011
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI w Bielsku-Białej
Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych 
mają zaszczyt zaprosić do udziału
w ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych

Edukacja małego dziecka
Szanse i zagrożenia
organizowanej 15-16 listopada 2011 roku w Cieszynie
Konferencja – po raz drugi organizowana w cieszyńskim ośrodku akademickim – wpisuje się w rozpoczęty cykl międzynarodowych spotkań naukowych poświęconych edukacji małego dziecka w Polsce i innych krajach. Organizatorzy konferencji przedmiotem zainteresowania, dyskusji i rozważań chcą uczynić zagadnienia związane m.in. z:
 edukacyjnymi możliwościami oraz ograniczeniami wspomagania rozwoju dziecka,
 społecznym kontekstem uwarunkowań rozwojowych małego dziecka,
 obszarami wspierającymi oraz dezintegrującymi procesy poznawcze dziecka we wczesnym etapie jego edukacji,
 współczesnymi przesłankami teoretycznymi i praktycznymi kształcenia na etapie przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji,
 pracą nauczyciela i jego działaniami przyczyniającymi się do stymulowania wczesnego rozwoju uczniów w różnych sferach i obszarach ich aktywności,
 instytucjonalnym wymiarem wspomagania i organizowania codziennej aktywności poznawczej małego dziecka jako odpowiedzi na jego potrzeby oraz ewolucyjny charakter otaczającej nas rzeczywistości.
Naszą intencją jest nadanie planowanym dwudniowym obradom, rozmowom, dyskusjom nie tylko charakteru międzynarodowego, ale także interdyscyplinarnego, dlatego też do udziału zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którym bliska oraz istotna wydaje się proponowana tematyka.
 
 
Konferencja - Wokół pedagogiki współbycia - 23-24.05.2011

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z Udziałem Gości Zagranicznych nt.
Dziecko w świecie ...
Wokół pedagogiki współbycia.
Jubileusz 15-lecia serii wydawniczej „Nauczyciele-Nauczycielom”
23-24 maja 2011, Cieszyn