I Międzynarodowa Konferencja Metodyczno - Naukowa na temat "Nauczyciele - Nauczycielom"

Nauczyciele-Nauczycielom

Szanowni  Państwo,
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Metodyczno - Naukowej na temat "Nauczyciele - Nauczycielom", która odbędzie się 24 października 2017 roku
na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Organizatorem konferencji jest Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.
 
Z wyrazami szacunku,
dr hab. Urszula Szuścik  Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej
dr hab. Beata Oeszlaeger-Kosturek Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej
 
 
Kontakt i informacje:
 
dr hab. Beata Oeszlaeger-Kosturek
tel. 694270713
e-mail: beaoel@wp.pl
Uniwersytet Śląski
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Instytut Nauk o Edukacji
Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej
43-400 Cieszyn
ul. Bielska 62