Godziny Dziekańskie

Szanowni Państwo,
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni
oraz
Studenci  Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
 
 
            W związku z Festiwalem Kultury Studenckiej „Cieszynalia 2017”, na wniosek Rady Samorządu Studenckiego, ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 16 maja  br. od  godziny 12.00.
 
 
                        Prof. dr hab. Zenon Gajdzica
            Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji