Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo,
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni
oraz
Studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
W związku z organizacją Wigilijki Studenckiej, na wniosek Rady Samorządu Studenckiego ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 14 grudnia br. od godziny 16.00.
Prof. dr hab. Zenon Gajdzica
Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
 
 

Załączniki